Proximuss

Éen van deze gebouwen werd enkele jaren geleden verkocht en teruggehuurd tot eind 2019. Tegen die tijd zou al het aanwezige personeel - een duizendtal mensen - en de technische installaties naar andere gebouwen uit het patrimonium van de Proximus Groep verhuisd moeten worden, voornamelijk naar de Proximus Torens, in Brussel nabij het Noordstation.

Tegelijkertijd werd de kans gegrepen om in de Torens over te gaan tot New Way of Working (NWOW) (ook DWP (Digital WorkPlace) genoemd). Hiervoor moesten zo goed als alle verdiepingen van het gebouw (53 verdiepingen of 80.000m²) heringericht worden en alle teams begeleid worden bij de veranderingen.

Deze twee initiatieven zorgden voor meer dan 11.000 verhuisbewegingen die uitgevoerd dienden te worden tegen eind april 2019. In de praktijk betekende dit dat er gedurende iets meer dan een jaar, zo goed als elke week een volledige verdieping werd opgeleverd en gemiddeld 175 mensen verhuisden. In de rand van dit kernprogramma werden bovendien tal van specifieke projecten uitgevoerd (ontwikkeling van een nieuw vloerconcept, bouw nieuwe snackbars en technische, complexe ‘network monitoring en control rooms) en werd de totale infrastructuur van het gebouw aangepast aan de nieuwe drukte.

PROJECTFICHE

  • Klant: Connectimmo
  • Timing: 2018 - 2019
  • Omvang: 53 verdiepingen of 80.000m² & 11.000 verhuisbewegingen
  • Locatie: Proximus Torens, in Brussel nabij het Noordstation
Proximusss

Om de voorbereiding en uitvoering van deze verhuisbewegingen, verbouwingswerken en veranderingen tot een goed einde te brengen, deed Connectimmo beroep op Freestone People om een geschikte Consultant Programma Manager te vinden. Omwille van de omvang en impact van het project moest het gezochte profiel moest aan enkele hoge eisen voldoen. Drietaligheid was een must, communicatieve vaardigheden stonden hoog aangeschreven en overtuigingskracht en motiverend optreden was uiteraard onontbeerlijk om dit veranderingsproces tot een goed einde te kunnen brengen.

Freestone stond bij ons reeds bekend als specialist inzake begeleiding van professionele bouwprojecten. Ditmaal werden we door Freestone People volledig ontzorgd bij de zoektocht naar een geschikt profiel voor ons verhuisproject. Het aangeboden profiel voldeed perfect aan onze verwachtingen. Jan Joos (Director Group Internal Services Proximus)

Wil je ook geholpen worden door Freestone?