Go-onderwijs-met-logo

Het GO! Onderwijs was op zoek naar kwaliteitsvolle versterking van het team programmamanagement, binnen de afdeling infrastructuur. Dit team heeft als opdracht het bouwprogramma voor GO! uit te schrijven en vervolgens te vertalen naar bouwplanning van grote infrastructuurwerken. Het gezochte profiel van projectmanager bouw moet dus het GO! als bouwheer vertegenwoordigen in deze grote bouwprojecten. De focus ligt hierbij op projectmanagement in nauwe samenwerking met de scholengroepen en in overeenstemming met de strategische visie van het GO!

PROJECTFICHE

  • Klant: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Onnodig te zeggen dat het gezochte profiel een gedegen professionele kennis en ervaring dient te hebben op gebied van o.a. projectmanagement, portfoliomanagement, publiek private samenwerking, onderhandelingen, ontwerp- en bouwproces,… De projectmanager leidt immers simultaan meerdere uitdagende en kritische bouwprojecten. Hierbij staat hij in voor het verdedigen van de belangen van het GO! als bouwheer om de afgesproken projectdoelstellingen te kunnen garanderen in overeenstemming met de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing. En uiteraard komt er ook een uitgebreide rapportering bij kijken.

Freestone kon dankzij haar opgebouwde expertise op dit domein en haar uitgebreid netwerk aan junior- en seniorprofielen de geschikte kandidaat aan GO! onderwijs voorstellen. Roel Schreurs, master architectuur, zal een jaar lang het team programmamanagement ondersteunen bij hun uitdagende bouwprojecten.

Op zoek naar een tijdelijke medewerker?