Veritas

Op die manier werd Steven Wuytack aangesteld als centraal aanspreekpunt voor interne klanten en leveranciers. Na registratie van de aanvragen worden de noodzakelijke acties gedefinieerd en toegewezen aan de verantwoordelijke uitvoerder. De Facility Assistent zorgt vervolgens voor de operationele opvolging van elke aanvraag. Nodeloos te zeggen dat de communicatie met de interne klant centraal staat bij dit alles.

PROJECTFICHE

  • Klant: Veritas

Naast het beheer van de facilitaire helpdesk neemt de Facility Assistent ook het preventief onderhoud van bijvoorbeeld HVAC, liften en roltrappen, alarmsystemen voor zijn rekening en voert hij de vereiste kwaliteitscontroles uit. Hij biedt tevens administratieve ondersteuning bij het opvragen van offertes, het plaatsen van bestellingen en het beheer van vergunningen.

Tot slot ondersteunt Steven ook de Facility Manager bij lopende facilitaire projecten. Binnen Veritas zijn er bijvoorbeeld steeds verbouwingen en verhuisbewegingen aan de gang.

Wil je meer te weten komen hoe Freestone jou kan helpen?