Acerta doet al sinds 2013 beroep op Freestone voor conditiemetingen die als basis dienen voor een meerjarenonderhoudsplanning. In die periode werd het groepskantoor van Acerta in Leuven gerenoveerd. De renovatie betrof 22.000 m² verspreid over 6 bovengrondse verdiepingen. Initieel behelsde dit enkel de herinrichting van het gebouw waarbij de focus in eerste instantie niet lag op de staat van bouw- en installatiedelen, de onderhoudsbehoeften of de meerjarenonderhoudsbegroting.

PROJECTFICHE

  • Customer: Acerta
  • Oppervlakte LA conform EN NBN 15-221: 18.533 m² bovengronds
  • Eerste conditiemeting/inspectie: in 2014
  • Herinspectie en update onderhoudsplanning: 2019
P1170501

Acerta zag echter snel de nood in van professionele begeleiding voor inspecties van het gebouw en de aanwezige installaties. Op die manier was inzicht mogelijk in de maatregelen en kosten die nodig waren om het goed onderhoud van gebouw en terrein te verzekeren.

Om de vijf jaar wordt een review van de meerjarenonderhoudsplanning voorzien. Deze wordt intern afgestemd op de langetermijnvisie van Acerta en biedt het voordeel van transparantie en voorspelbaarheid. Voor Jan Oostens, Facility Manager bij Acerta, is het een handig werkinstrument voor de opmaak van de jaarlijkse budgetteringen.

“Freestone is zonder twijfel dé expert inzake conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplanningen. Zij werken met ‘state of the art’ tools en instrumenten en koppelen dit aan professioneel advies. Freestone is al jarenlang een belangrijke sparringpartner voor problemen betreffende het onderhoud van onze gebouwen en installaties.” Jan Oostens - Facility Manager Acerta

Meer weten over conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning?