Algemene gegevens project

  • Klant: VDAB
  • Opdracht: Advies energetische renovatie VDAB
  • Periode: 03-2021 - 06/2021
  • Oppervlakte: 212.900 m²
  • Aantal gebouwen: 36
Logo vdab

Voor deze laatste, de gebouwen die voorlopig behouden blijven, dient er bepaald te worden of het de moeite loont om deze effectief te behouden mits energetische renovatie voor de geschatte gebruiksduur van deze gebouwen. Doel is om de levensduur van deze gebouwen te stretchen mits dit in evenwicht is met de kosten van de energetische renovatie.

Daarnaast wordt ook de ‘avoidance cost’ in acht genomen voor de gebouwen die zouden opgenomen worden in de master campussen.

Freestone, in samenwerking met Ingenium, bekijkt de haalbaarheid naar CO2-neutraliteit op zowel gebouwniveau als patrimoniumniveau. Na een individuele analyse van de afzonderlijke sites worden verschillende scenario’s uitgewerkt op patrimoniumniveau.

Deze analyse zal VDAB ondersteunen in hun vastgoedstrategie en beleidsbeslissingen

Plan van aanpak

De vergaarde info uit de analyse wordt daadwerkelijk gebruikt door VDAB in de investeringsprojecten. Diverse projecten werden reeds ingepland voor uitvoering dit jaar. Wat we bijzonder apprecieerden was de constructieve houding en medewerking van Freestone in de uitwerking om nog meer relevante criteria op te nemen in de beoordelingstabel, om zodoende een breder dan energetische fiche per gebouw te bekomen. Ignace Naeyaert - Diensthoofd Facility VDAB

Kunnen wij ook jouw organisatie ondersteunen met energetische analyse en advies?