VGC

Op 17 mei stelde de materiaaluitleendienst van de VGC zijn vernieuwde werking voor.

De uitleendienst telt bijna 20.000 items. Brusselse socio-culturele verenigingen ontlenen hier geluidsinstallaties, spelmateriaal, tafels, banken, tenten … voor hun activiteiten. De uitleendienst verwerkt jaarlijks meer dan 2000 aanvragen voor in totaal 96.241 uitgeleende items, aan 583 verschillende verenigingen. Veel materiaal wordt gratis beschikbaar gesteld, sommige zaken hebben een bescheiden huurprijs.

Reden genoeg voor de VGC om blijvend te investeren in deze dienstverlening. Sinds 1 maart 2017 wordt een aanvullende loodsruimte van 615 m² gehuurd op de Technologiestraat. Deze uitbreiding bood de mogelijkheid om de dienstverlening van de facilitaire diensten van de VGC en de uitleendienst te optimaliseren. Voor de realisatie van een nieuw inrichtingsconcept voorzag de VGC in 2018 een investeringsbudget van ongeveer 590.000 euro.

De herinrichtingswerken gingen van start in maart 2018 en werden een jaar later afgerond. Om de impact op de dienstverlening te beperken, werd er in fases gewerkt. Er kwamen twee zones met een eigen toegang: een zone uitleendienst met publieke toegang voor klanten en een zone personeelstoegang. Ook de ICT-infrastructuur werd vernieuwd.

Efficiënt en klantvriendelijk

Dankzij deze ingrepen is het mogelijk om het materiaal efficiënter te stockeren, waardoor het aanbod in de toekomst verder kan worden uitgebreid. Klanten worden beter onthaald door de aparte toegang voor het publiek en de nieuwe mobiele balie. Om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimere openingstijden, is een nieuw toegangscontrolesysteem geïnstalleerd.

Nu kunnen gebruikers ook buiten de openingstijden materiaal terugbrengen en ophalen. Daarnaast kwam er een afgescheiden atelier voor schrijnwerkerij en een grotere polyvalente ruimte. De algemene opslagcapaciteit voor onder meer promotiemateriaal is vergroot en er zijn nieuwe kleedkamers, douches en sanitair voor het technische en logistieke personeel.

Lees hier het artikel van de VGC

Het uitleenloket van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wou het terugbrengen en ophalen van materialen mogelijk maken na de werkuren en in weekends, zonder bijstand. Daar startte het verhaal van Freestone. Samen met Katrien en Thierry stond ik in voor het bouwkundige deel van het verhaal. Van projectdefinitie tot voorontwerp, uitvoeringsontwerp, aanbesteding en controle van de uitvoering. Roel Schreurs – Architect Freestone