EPC Label

Het certificaat bestaat uit 2 delen, namelijk een Energiescore en een EPC label.

Het EPC label geeft een percentage ‘Aandeel hernieuwbare energie’ aan. Dit is de verhouding tussen:

  • De hoeveelheid hernieuwbare energie die lokaal opgewekt en gebruikt wordt
  • De hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie die de gebouweenheid gebruikt
Wij geloven dat het EPC voor niet-residentiële gebouwen een belangrijk onderdeel moet zijn van de duurzaamheidsstrategie van bedrijven, organisaties en overheden. Het EPC kan helpen om een cultuur van energiebesparing en duurzaamheid te creëren, waarbij het verduurzamen van gebouwen niet alleen een verplichting is, maar ook een kans om kosten te besparen en de bedrijfsvoering te verbeteren. Freestone

Wat is er nu wanneer verplicht?

De verplichting om over een EPC NR te beschikken, zal stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

Onderstaand de milestones die de Vlaamse overheid gezet heeft met betrekking tot het EPC NR:

EPC NR tijdlijn

Hoe verkrijg je een EPC-NR label?

Een energiedeskundige type D moet de volgende stappen ondernemen voor het opmaken van een EPC-NR certificaat:

Ondersteuning nodig met het opmaken van je EPC-NR certificaat?