Een koolstofneutraal gebouw stoot geen CO2 uit en gebruikt geen fossiele brandstoffen. Om dat te bereiken, moet de energiebehoefte dalen en moet de resterende energiebehoefte ingevuld worden met hernieuwbare energie. Bron: Vlaanderen.be

Freestone kan je gebouwen auditeren, een stay-stretch-leave analyse maken, alsook de nodige investeringen in kaart brengen om ervoor te zorgen dat je patrimonium energieneutraal wordt.

Plan van aanpak

Voordat we plaatsbezoeken gaan organiseren, gaan we eerst een objectief afwegingskader bepalen. In een strategische workshop kijken we samen met de klant wat voor hen relevante criteria zijn om mee te gaan beoordelen, los van de energetische aspecten.

Dat kader leggen we vast, en nemen we mee naar de gebouwbezoeken.

Pexels kaboompics com 6229

Aan de hand van een conditiemeting gaan we de huidige staat van de gebouwen in kaart brengen (in welke staat is het schrijnwerk, dak, gevel, isolatie, onderhoudstaat, ...).

Deze doorlichting van de gebouwen gebeurt volgens de NEN2767 norm.

Pexels andrea piacquadio 3760093

Nadat we de huidige staat van de gebouwen in kaart hebben gebracht, gaan we een potentieelscan uitvoeren om energetische verbeteringen voor te kunnen stellen. Deze verbetervoorstellen zijn telkens gekoppeld aan een CO2-reductie: elke energetsiche verbetermaatregel heeft een besparing op het primaire energieverbruik, en dat staat dan weer in rechtstreekse correlatie met de CO2-uitstoot.

Zo kunnen we de haalbaarheid evalueren naar "koolstofneutraliteit".

Matthias heyde a BGYL ue5xo unsplash

Alle informatie van alle gebouwen wordt naast elkaar gezet in een matrix, zodat we op patrimoniumniveau kunnen analyseren of een bepaald gebouw of site behouden en verbeterd moet worden (STAY), of deze voorlopig behouden blijft, eventueel incl. eventuele verbeteringen (= STRETCH), of dat er besloten kan worden dat een gebouw moet afgestoten worden.

Javier allegue barros C7 B Ex Xp OIE unsplash

Benieuwd of we ook jouw organisatie op weg naar koolstofneutraliteit kunnen zetten?