Algemene gegevens project

  • Klant: Brandweerzone Kempen
  • Opdracht: Quickscan van de brandweerkazernes in de zone Kempen
  • Periode: 01/2020 - 06/2020
  • Omvang project: Quickscans, conditiemetingen, meerjarenonderhoudsplanning, TCO (Total Cost of Ownership)
  • Oppervlakte: 3.412 m²
  • Aantal gebouwen: 6 kazernes
Brandweerzone kempen logo

Opdrachtomschrijving

De Brandweerzone Kempen beschikt over 6 kazernes die middels een erfpachtovereenkomst van 50 jaar beheerd worden door de brandweer. Het gaat om de kazernes in Geel, Herentals, Mol, Westerlo, Grobbendonk en Balen. Na het afsluiten van de erfpachtovereenkomst wou de brandweer, bij monde van Majoor Filip Kenis ‘weten waar ze voorstaan’.

De geleverde diensten bestonden uit het doorlichten, inspecteren en bepalen van de conditie van de geselecteerde gebouwen, gebouwelementen en installaties. Er werden vier deelopdrachten bepaald en uitgevoerd:

Nadien werden overkoepelende syntheses per kazerne en een crossvergelijk tussen de kazernes onderling gemaakt.

Brandweerzone Kempen Grobbendonk

Interesse in meer info over conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplanningen?