Het management van Aleris, wereldleider in de productie en verkoop van aluminiumwalsproducten, stelde Freestone de vraag om hen bij te staan bij de opmaak van een masterplan en hen te begeleiden bij de stapsgewijze implementatie ervan. De afgelopen jaren werd er voornamelijk gefocust op de omzet en winstgevendheid van het bedrijf. Nu wenst Aleris de opgelopen achterstand qua infrastructuur in te halen.

PROJECTFICHE

  • Klant: Aleris
  • Periode: mei 2018 - augustus 2019
  • Opdrachtomschrijving: Strategisch masterplan site, conceptbepaling en inrichting sociale structuur
Aleris 1

In een eerste aanzet tot een masterplan werden de pijnpunten van de huidige infrastructuur en inrichting opgelijst. Vervolgens werden de krijtlijnen van het masterplan uitgetekend.

Zo moest het aantal kantoorgebouwen beperkt worden, rekening houdend met gangbare benchmarks m.b.t. ruimtegebruik en standaarden. De moderne inrichting van alle persoonsgebonden infrastructuur zou niet alleen ingezet worden als change enabler voor het personeel, maar ook als marketinginstrument voor klanten en bezoekers. De unieke capaciteiten van het bedrijf qua productieproces en producten zouden tot uiting moeten komen in de infrastructuur.

Unieke werkwijze Freestone

  • In een eerste fase wordt de strategische visie van het management gevat in een visienota die de randvoorwaarden (timing, financieel, ruimtelijk,...) aangeeft voor de verdere uitwerking van de studie.
  • Vervolgens worden de noden van de organisatie geanalyseerd en via een kloofanalyse geconfronteerd met de huidige gebouwen en inrichting.
  • Op basis van de toekomstige noden wordt een generiek vastgoed-, kantoor-en inrichtingsconcept uitgewerkt waarbij de nieuwe gestandaardiseerde werkomgevingsprincipes worden weergegeven in een zogenaamde werkplekcatalogus.
  • Eens de principes vastgelegd zijn en de noden ook ruimtelijk vertaald werden, worden diverse huisvestingsscenario’s in kaart gebracht. Hierbij worden verschillende varianten uitgewerkt en vergeleken om tot de best onderbouwde keuzes te komen. Het resultaat is een compleet vastgoed-en werkomgevingsmasterplan met een concreet projectplan met timing, budgetten en detailplanning voor uitvoering. Freestone leverde hier een analyserapport en executive summary voor op.
Uniek