Algemene Projectgegevens

  • Klant: VDAB
  • Periode: 02/2021 - 03/2021
  • Opdracht: Huisvestingsstudie VDAB
  • Aantal gebouwen: 6
  • Oppervlakte: 95.675 m²
Logo vdab

In opdracht van Sureal wordt Freestone aangesteld om een high level kostenraming uit te werken voor verschillende sites en gebouwen van VDAB.

Ter opmaak van de kostenraming wordt de relevante ter beschikking gestelde informatie geanalyseerd en geïmplementeerd. Deze raming is een volgende stap om stelselmatig toe te werken naar een gedetailleerde en specifieke budgettering. De gebruiksmogelijkheden van deze raming liggen in het bepalen van een indicatief investeringsbudget, het toetsen van de bekomen raming aan de reeds opgestelde raming door VDAB en inzicht krijgen in de invloed op de kostprijs van bepaalde wensen naar duurzaamheid, afwerkingsgraad en complexiteit toe.

VDAB