Voor de verbouwing van een herenwoning tot educatief centrum waren ze op zoek een burgerlijk of industrieel ingenieur om dit project in goede banen te leiden. Daarnaast werden ook een aantal kleinere werken zoals de vernieuwing van de toegangsdeuren, van technische installaties, de optimalisatie van de verschillende technische ruimtes,… aan het takenpakket toegevoegd.

De ingenieur zou advies verlenen bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan, en dit op basis van de output van de conditiemetingen van het gebouw en van de technieken, van een energieaudit en van de feedback van de verschillende partners in ons gebouwenbeheer (oa. een externe partij die een full-service onderhoud van de voornaamste technische installaties doet, keuringsorganen,…)

Niet te verwonderen dat FSMA voor deze opdracht een aantal jaren ervaring eiste in de begeleiding en uitvoering van (middel)grote bouwprojecten. Een gedegen computerkennis, met kennis van AutoCad, werd ook aan het verlanglijstje toegevoegd.

We kunnen concluderen dat de opdracht een heel mooi succesverhaal kent waarbij de opdracht opnieuw is verlengd met een jaar.

PROJECTFICHE

 • Klant: FSMA
 • Timing: 2018
 • Project: Bouwkundig Ingenieur

Concreet werd het gezochte profiel verwacht om volgende sleuteltaken te behartigen:

 • Deelnemen aan de werfvergaderingen.
 • Toezien op de praktische uitvoering, het respecteren van de lastenboeken, het respecteren van de veiligheidsaspecten en de planning van de projecten in uitvoering.
 • Opstellen van de toezichtverslagen.
 • Coördinatie verschillende aannemers, leveranciers en alle betrokken diensten, ...
 • Nakijken meetstaten tijdens de uitvoering van de werken.
 • Garanderen van de veiligheid op de werf en in het gebouw door analyse van de veiligheidsdocumenten, controle van de coherentie tussen de documenten en de effectieve uitvoering en gerichte werfbezoeken, in nauw overleg met de veiligheidscoördinator
 • Assisteren bij opstellen technische lastenboeken voor de dienst facilities
 • Assisteren bij opstellen meerjarenonderhoudsplan
 • Up-to-date houden FMIS systeem
 • Opvolgen diverse kleinere werken

Wenst je meer informatie te weten komen omtrent onze outsourcing?