De vergaarde info uit de analyse wordt daadwerkelijk gebruikt door VDAB in de investeringsprojecten. Diverse projecten werden reeds ingepland voor uitvoering dit jaar. Wat we bijzonder apprecieerden was de constructieve houding en medewerking van Freestone in de uitwerking om nog meer relevante criteria op te nemen in de beoordelingstabel, om zodoende een breder dan energetische fiche per gebouw te bekomen. Ignace Naeyaert - Diensthoofd Facility VDAB

Voor deze laatste, de gebouwen die voorlopig behouden blijven, dient er bepaald te worden of het de moeite loont om deze effectief te behouden mits energetische renovatie voor de geschatte gebruiksduur van deze gebouwen. Doel is om de levensduur van deze gebouwen te stretchen mits dit in evenwicht is met de kosten van de energetische renovatie.

Daarnaast wordt ook de ‘avoidance cost’ in acht genomen voor de gebouwen die zouden opgenomen worden in de master campussen.

Freestone, in samenwerking met Ingenium, bekijkt de haalbaarheid naar CO2-neutraliteit op zowel gebouwniveau als patrimoniumniveau. Na een individuele analyse van de afzonderlijke sites worden verschillende scenario’s uitgewerkt op patrimoniumniveau.

Deze analyse zal VDAB ondersteunen in hun vastgoedstrategie en beleidsbeslissingen.


Plan van aanpak

VDAB Plan van aanpak

Fase 0 Strategisch kader

Focus = CO2 neutraal + investeringswaardig

De volgende aanpassingen, randvoorwaarden worden toegevoegd:

VDAB Fase 0

Fase 1

A. Studie obv NEN 2767

Conditiemeting en doorlichting van de gebouwen o.b.v. volgende aspecten:

Resultaat

Relevant afwegingskader opstellen voor het patrimonium van VDAB dat de investeringswaardigheid van een gebouw bepaald op basis van objectieve informatie inclusief conditiemeting

B. Studie energetische instandhoudingswerken

De berekeningen worden per gebouw uitgevoerd in de volgende stappen:

  • Bouwkundig wordt bekeken welke verbeteringen kunnen uitgevoerd worden aan de buitenschil om de warmteverliezen te beperken: daken, gevels en buitenschrijnwerk.
  • Technisch worden de middelen die voorlopig op de markt reeds hun kwaliteiten hebben bewezen toegepast, warmtepompen en PV-panelen.
  • Voor de verbruiken (gas en elektriciteit) worden de gemiddelden genomen van de jaren 2017, 2018 en 2019.
  • Het gasverbruik wordt omgezet naar een calorisch verbruik met de correctie van de bouwkundige maatregelen.
  • De warmtepomp wordt geselecteerd met boven vernoemde capaciteit
  • De opbrengst van de zonnepanelen wordt berekend volgens de ligging en over het gemiddelde van één jaar. We nemen hiervoor de procentuele opbrengst in functie van de oriëntatie voor jaarlijkse instraling in Ukkel.
  • Het aantal panelen wordt bepaald door de nog beschikbare dakoppervlakte en begrensd met 80 % van het totale beschikbare dakoppervlak.

C. Stay, stretch or leave analyse

Op basis van het beslissingskader en de investeringen, zowel qua grootte als tijdstip wordt bepaald wat met het gebouw moet gebeuren

Op basis van het beslissingskader en de investeringen, zowel qua grootte als tijdstip wordt bepaald wat met het gebouw moet gebeuren

Resultaat