De hoeveelheid informatie die uit sensoren en slimme meters gehaald kan worden, is vaak onvoorzien veel. Toch is deze berg informatie een goudmijn, het potentieel is enorm. Zo kunnen patronen en verbanden gevonden worden die de mogelijkheid bieden om vooruit te kijken en nauwkeurige voorspellingen te maken.

Bijvoorbeeld: de optimale werking van een ventilatiesysteem wordt dan niet bekomen door vele inspecties en correctieve handelingen, maar juist aangestuurd door de voorbije hittegolf, de verwachte temperaturen en de gewoontes van je medewerkers. Het 'just in time' principe vanuit logistiek vindt zijn weg naar Facility Management! Van correctief naar voorspellend!

Dankzij een live dashboard, detailinformatie door zoom-in en drill-through functies en één knop om je toeleveranciers aan te sturen, word je verlost van die grote berg informatie. Want Freestone giet jouw informatie in een begrijpelijk rapport of allesomvattend overzicht waaruit de nodige conclusies getrokken kunnen worden. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met of zonder FM-software. Gedaan dus met het overzetten van data via imports en exports en niet-onderhoudsvriendelijke interfaces. Freestone bouwt een rapporteringslaag overheen al jouw systemen of bronnen, of het nu een ERP, een financieel pakket, een gebouwbeheerssysteem of FM-software is. Één rapporteringstool voor jouw applicatielandschap. Heerlijk helder!

Iot Analytics Maturity1

New business models thanks to IoT

"Connecting objects and devices to the internet to make them smarter and use them more cleverly: this, in a nutshell, is the big advantage of the Internet of Things (IoT). There is no lack of possible applications, find out the examples in this article."