Muntt

Onafhankelijk advies vanwege Freestone Advisory


De Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, kortweg De Munt, is een prestigieuze cultuurtempel voor opera, ballet en klassieke muziek.

Het monument kent ook een uitgebreide facilitaire werking ter ondersteuning. In het kader van een bestek voor cateringdiensten voor haar foyer en kantine, werd Freestone Advisory aangezocht om onafhankelijk advies te verlenen.

De opdracht bestaat uit het analyseren van de offerte en het marktconform aftoetsen van de globale prijs. De focus ligt hierbij op het checken van de compatibiliteit van de ingediende offerte met het gevraagde bestek en het scoren van de in het bestek voorziene gunningscriteria.