Leuven

De stad Leuven beschikt over een heel divers patrimonium om haar beleid te ondersteunen. In het verleden werd dit vaak benaderd vanuit de beleidsdomeinen die zelf hun eigen voorzieningen beheerden.

Dit had een ‘verzuild’ beheer tot gevolg waarbij enerzijds een totale strategie ontbrak en anderzijds heel wat inefficienties ontstaan waren door de versnippering.

Doordat de gebouwendienst van de stad Leuven meer autonomie verwierf inzake het onderhoud van de gebouwen én omdat de beschikbare middelen onvoldoende waren, wenste de stad Leuven een transformatie naar een actief vastgoedbeheer.

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad en OCMW Leuven
  • Projectomvang: Opmaak vastgoedstrategie

OPDRACHT & AANPAK

Freestone stond de stad bij met betrekking tot:

  • De ontwikkeling van een inventarisatiemethodiek (wat en hoe?)
  • De uitwerking van evaluatiecriteria en scoringsmechanismen voor de evaluatie van de gebouwen (ruimtelijk, technisch, financieel, operationeel, juridisch, duurzaamheidskarakter, gebruikersbeleving, multifunctionaliteit,....).
  • De opmaak van scenario’s en identificatie van beleidsoverschrijdende synergieën.
  • Concrete actieplannen en conditiemetingen.

Kennisoverdracht van methodieken en concreet inzetbare tools vormden een belangrijk uitgangspunt voor deze opdracht en de keuze voor Freestone als partner.

Meer weten over Accommodatiestudie?