Het politieke beleid in de Stad Antwerpen had geopperd dat de Stad ongeveer 1/3 van haar vastgoed diende te valoriseren. Een concreet onderzoek van de ganse vastgoedportefeuille (1300 gebouwen) drong zich op.

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad Antwerpen
  • Projectomvang: Opmaak strategische visienota en macro-scan van alle gebouwen van de Stad Antwerpen
Antww

De studie legde heel wat synergieën bloot. Daarnaast drong ook een sensibilisering van het ruimtegebruik zich op. Want de interpretatie van de beleidsplannen van de diverse bedrijfseenheden en politieke verantwoordelijken duidde op een toename van het patrimonium. Het dossier van Freestone werd voor het College van Burgemeester en Schepenen gebracht en toegelicht.

Vervolgens werd Freestone een raamcontract toegewezen (via overheidsopdracht) om de Stad Antwerpen te adviseren bij vastgoedvraagstukken zoals:

Meer weten over Accommodatiestudie?