Antwerpenn

De ruimtebehoeften van de diverse gebruikers/bedrijfseenheden werden op basis van interviews in kaart gebracht nadat Freestone een strategische visienota had opgemaakt samen met de bedrijfsdirecteurs. Hierbij werden bepaalde uitgangspunten opgenomen zoals de wens om optimaal infrastructuur te delen, over de bedrijfseenheden heen. De gebouwen werden grondig gescreend (ruimtelijk, technisch en financieel).

Vervolgens werden de gebouwen en het gezamelijk behoeftenprogramma met elkaar geconfronteerd om daarna scenario’s uit te werken wat na evaluatie leidde tot een voorkeursscenario. De technische gebouwen werden vanuit 4 invalshoeken benaderd: ruimtelijk, technisch, financieel (o.a. operationele kosten en valorisatiemogelijkheden) en juridisch.

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad Antwerpen
  • Projectomvang: Opmaak strategisch plan technische gebouwen stad Antwerpen

Freestone onderscheidde volgende deeltaken in dit project

  • Ontwikkeling visie technische gebouwen (vb. noodzaak aanwezigheid in de districten, ...).
  • In kaart brengen huidige (AS-IS) situatie (welke dienst zit waar, evaluatie van het huidige patrimonium op basis van een matrix met criteria en gewichten).
  • Uitwerking toekomstige noden en behoeftenprogramma’s (TO-BE).
  • Kloofanalyse waarbij huidig aanbod vergeleken werd met de toekomstige vraag (voldoen de gebouwen optimaal aan de huidige en toekomstige functionele noden,...).
  • Uitwerking en evaluatie diverse huisvestingsscenario’s (NPV-analyse, SWOT).
  • Opmaak concreet actieplan met financiële en operationele planning , timing en kritisch succespad.

Meer weten over Accommodatiestudie?