Algemene Projectgegevens

  • Klant: Natuurinvest (Vlaamse Overheid)
  • Periode: 11/2018 - 07/2019
  • Opdracht: Business Plan ontwikkeling
Natuurinvest 200x200

Natuurinvest investeert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos in projecten die de beleving van de natuur vergroten. Het is in deze context dat Natuurinvest samen met 12 partners in augustus 2016 in het Interreg project GrasGoed gestapt is.

Binnen dit project geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Meer specifiek wordt er binnen dit project gezocht naar hoe het maaisel van natuurgras als innovatieve grondstof ingezet kan worden.

Één van de ideeën die binnen dit project naar voren kwam was om het natuurgras maaisel als grondstof voor ecologisch en duurzaam isolatiemateriaal te gebruiken. Freestone ondersteunde om een financiële haalbaarheidsstudie en een business plan uit te werken voor dit idee.

Dit businessplan werd in samenwerking met Natuurinvest en de verschillende privépartners uitgewerkt en gevalideerd door de PMV (participatiemaatschappij Vlaanderen). Het project werd als beloftevol gezien en ondertussen werd een aanbestedingsdossier voor dit dossier opgestart.

Natuurinvest Proces