Daarnaast werden de actuele en toekomstige ruimtebehoeften geïnventariseerd. De strategische objectieven van de directie van de LPA en de beleidsverantwoordelijken werden eveneens geïntegreerd. In de kloofanalyse werd nagegaan in welke mate de bestaande gebouwen voldeden aan de behoeften op termijn. Daarnaast werden alternatieve scenario’s ontwikkeld waarin herlocalisaties, centralisatie, renovatiekosten, verkopen… in verwerkt werden.

Pza

De Lokale Politie Antwerpen (LPA), met een 25-tal gebouwen (+/- 50.000 m² bruto) in gebruik, beschikte over een headcount van 2.200 personen. De meeste gebouwen werden niet geconcipieerd als politiegebouw en werden over het algemeen minder gunstig benut, zonder het nodige comfort. De LPA wenste een vastgoedplan te ontwikkelen voor een optimale huisvesting en een aanbod van accommodaties op lange termijn met lagere gebouwgerelateerde kosten.

Voor de LPA werd een aparte vastgoedstrategie uitgewerkt op basis van een categorisering van de gebruikers, nl. de territoriaal gebonden politiediensten (voeren klassieke politietaken uit nabij de burger, eigen aan een bepaald stadsdeel), de niet territoriaal gebonden politiediensten (gespecialiseerde politietaken voor het gehele grondgebied), voor de logistieke diensten en voor de administratieve diensten (waaronder de algemene diensten, lokale recherche en ICT).

PROJECTFICHE

  • Klant: Lokale Politie Antwerpen
  • Projectomvang: Behoeftenanalyse en studie functionele optimalisatie gebouwen en accommodatiebeleid

Meer weten over Accommodatiestudie?