Algemene Projectinformatie

 • Klant: Gemeente Kuurne
 • Opdracht: Rationaliseringsoefening van het patrimonium
 • Periode: 09/2019 - 12/2019
 • Oppervlakte: 31.000 m²
 • Grootte project: 34 sites
 • Uitvoering: door Freestone en Frank De Smet (BDO)

 • Klant: Gemeente Kuurne
 • Opdracht: Rationaliseringsoefening van het patrimonium
 • Periode: 09/2019 - 12/2019
 • Oppervlakte: 31.000 m²
 • Grootte project: 34 sites
 • Uitvoering: door Freestone en Frank De Smet (BDO)

Omschrijving opdracht

Freestone voerde een ruimtelijk-technische analyse uit van het patrimonium, met als focus bezetting, gebruik en functionaliteit.

Benieuwd of een accommodatieplan ook is wat uw organisatie nodig heeft? Contacteer ons voor een vrijblijvend overleg.
Logo Gemeente Kuurne

De gemeente Kuurne beschikt over een uitgebreid patrimonium, grotendeels in eigendom. De opdracht behelst in totaal 34 te onderzoeken sites. De leeftijd van het patrimonium is door de band genomen oud of verouderd, net als bij vele andere lokale besturen. De leeftijd en de bouwtechnische toestand van de gebouwen vragen veel onderhoudsinspanningen en mankracht om de gebouwen operationeel te houden. Het gebruik, tenzij van specifieke gebouwen, is uiteenlopend, en de bezetting is niet altijd goed afgestemd op de beschikbare ruimte. De uitdaging bestaat erin om per gebouw gebruik en bezetting terug optimaal op elkaar af te stemmen.

De gemeente wenste met deze opdracht een uitgebreide analyse van het patrimonium te bekomen, dat leidt tot gedragen en concrete adviezen aan de gemeente over het optimaliseren en rationaliseren van het patrimonium. Freestone deed een volledige doorlichting en formuleerde vervolgens scenario’s op zowel ruimtelijk, technisch als organisatorisch vlak.

4 zones Kuurne