Projectgegevens

  • Klant: Stad Leuven
  • Opdracht: Bouwtechnische audit Museum M
  • Periode: 02/2019 - 03/2019
  • Oppervlakte: 10.000 m² (geïnspecteerde bruto vloeroppervlak zonder de museale delen)
  • Aantal gebouwen: 6 (volledige site)
Logo Stad Leuven

Opdrachtomschrijving

Op vraag van de Stad Leuven werd een conditiemeting uitgevoerd van het museum (in totaal 6 gebouwen). De museale omstandigheden waarin werken worden tentoongesteld of bewaard in de depots, vragen bepaalde technische uitrusting. De constante bewaking van het binnenklimaat zoals o.a. de temperatuur en RV zijn van cruciaal belang.

De nadruk van de conditiemeting lag dan ook op de technieken die voor een museum van primair belang zijn, aangevuld met een conditiemeting van de bouwkundige delen, met name de buitenschil en de gemeenschappelijke delen. De tentoonstellingsruimten werden technisch opgenomen. Voorafgaand aan de conditiemetingen is er meermaals overleg geweest met de Stad en het museum. Ter voorbereiding is er een verkennend bezoek ingepland.

Onze inspecties en bevindingen zijn voor de opdrachtgever zeer goed onthaald, temeer omdat op HVAC vlak een aantal belangrijke gebreken werden opgetekend. Het nodige advies werd geleverd om de installaties af te stellen en de werking ervan te optimaliseren.

Leuven