Projectgegevens

  • Klant: Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  • Locatie: Brussel
  • Opdracht: Audit gebouwen
  • Periode: 03/2019 - 11/2020
  • Oppervlakte: +/- 300.000 m²
  • Aantal te huisvesten medewerkers: +/- 18.000
Logo VUB

Opdrachtomschrijving

Deze doorlichting/audit bestaat uit vier deelopdrachten:

VUB
  • Quick Scan met als doel het scoren van verschillende (sub-)KPI’s (functionaliteit, milieu, energie, gezondheid,…) met betrekking tot de gebouwen en het kwantificeren van risico’s op beheers niveau
  • Conditiemeting van bouwkundige delen en gebouwgebonden installaties volgens NEN 2767
  • Meerjarenonderhoudsplanning opzetten in de beheerstool Ultimo
  • Berekenen van de levensduurkosten of ‘total cost of ownership’ (TCO) en het afwegen op beheersniveau van instandhoudings- en renovatiekosten versus een nieuwbouw

Deze doorlichting gebeurde op basis van enerzijds bestaande data van de gebouwen (plannen, audits, fiches,…) en anderzijds rondgangen door experten van Freestone en mondelinge informatie via overlegmomenten.

In totaal heeft Freestone gedurende 1 jaar met een team van 10 personen een doorlichting opgemaakt van een 50-tal gebouwen voor de vier deelopdrachten.