ONZE AANPAK

  • Bepaling ruimtenoden en technische requirements
  • Voorstel marktverkenning en evaluatie
  • Negotiatie 3 panden op de shortlist
  • Afronding finale negotiatie met voorkeursite
  • Opmaak sluitend huurcontract


Onafhankelijk vastgoedadviseur Freestone begeleidde 3D Systems reeds in 2017 bij de huur van 1000 m² warehouse en 300 m² kantoren in het complex te Heverlee, Ambachtenlaan 21. Eind 2018 kwam daar 210 m² kantoren en 375 m² warehousing bij. Ook hier kon 3D Systems rekenen op de expertise van Freestone die de huurder begeleidde bij het definiëren van de noden, de marktprospectie en vergelijking van opties en de negotiatie van de contractuele voorwaarden die tot slot werden omgezet in een sluitend huurcontract.

Een mooie illustratie van onze aanpak op vlak van site selection. Onze klant kreeg zéér mooie incentives en behoudt zelf de nodige flexibiliteit.