De verkoopopdracht van Freestone startte medio augustus 2018. Gezien de verwachte ruime interesse en de schaarste aan dergelijke residentiële projectgronden in Antwerpen werd beslist om over te gaan tot een open marktprocedure. Alle mogelijke gegadigden kregen inzage in een uitgebreid investment memorandum en in de architectuurstudie. Op die manier kreeg iedereen gelijke informatie om binnen een voldoende ruime tijdspanne alle onderzoeken te doen, zoals plaatsbezoeken onder onze begeleiding en dergelijke. Freestone publiceerde de verkoop in de juiste media en bereikte daarnaast via een uitgebreide direct mailing de juiste partijen.

PROJECTFICHE

 • Client: Fidea
 • Opdracht: verkoopbegeleiding
 • Timing: 2018
 • Locatie: Antwerpen
 • Omvang: ca. 4.500 m² terrein, 8000m² bebouwd volume
Fidea Kiest Voor Freestone Real Estate Advisory Nl

Via een elektronische dataroom en een individueel paswoord konden de geselecteerde partijen alle documenten en data vlot consulteren. Freestone verzamelde eigendomstitels, vergunningen, bodemtoestand, asbest- en keuringsverslagen, plannen..., en keek alles na op onvolledigheid of hiaten. Zodoende werd Fidea volledig ontzorgd en kregen gegadigden transparant inzage. Er werd geen vaste vraagprijs of instelprijs meegegeven. Partijen met andere ideeën over de ontwikkeling konden immers tot een andere - hogere - prijsvorming komen. Na een biedingsproces kende Fidea de verkoop toe aan de beste partij (Koramic Real Estate).

Het resultaat

De verkoopobjectieven van Fidea werden ruimschoots behaald. Op drie maand tijd was de verkoop rond. Freestone pakte enkele hiaten in de beschikbare data proactief aan. Deze werkwijze gaf Fidea vertrouwen dat de beste prijs werd behaald, zonder reserves of voorwaarden en zonder een relevante partij over het hoofd te zien. Ook de kandidaten zelf waren positief over de professionele en transparante aanpak van Freestone

De aanpak van Freestone

 • Financiële doorrekening van ontwikkelingsscenario’s
 • Opmaken van commerciële brochures en documenten
 • Publicatie van de verkoop en begeleiding van plaatsbezoeken
 • Verzamelen en nazien van relevante data en organisatie van een e-dataroom
 • Begeleiden van het verkoops- en biedingsproces
 • Finale negotiaties over prijs en verkoopsovereenkomst
 • Opvolging tot aan notariële verkoopsakte

Meer weten over verkoopbegeleiding?