Stad Bilzen had een goed gelegen terrein van iets meer dan 0,5 ha in portefeuille, vanuit stedenbouwkundig oogpunt uitermate geschikt voor een residentieel ontwikkelingsproject. Dit kwantificeren in aantal te ontwikkelen m² en een mogelijke verkoopopbrengst voor de toekomstige koper/ontwikkelaar is dan erg belangrijk.

PROJECTFICHE

  • klant: Stad Bilzen
  • Prjojectomschrijving: Verkoopbegeleiding terrein residentieel ontwikkelingsproject
  • Omvang: >0,5 ha oppervlakte, verkoopwaarde > 2,5 miljoen €
Stad-bilzen

Door de analyse te doen vanuit het standpunt van de potentiële koper krijg je inzicht in zijn opbrengst-model en wat hij op tafel wil/kan leggen als aankoopprijs voor het terrein/gebouw. In functie van deze uitkomst werd vervolgens de verkoopstrategie bepaald met als doel het maximaal ontzorgen van de stad. Dit leidde tot een sluitende verkoopovereenkomst waarbij de concurrentie maximaal werd uitgespeeld met een efficiënt verkoopproces, de opbrengst werd gemaximaliseerd en de risico’s voor de stad werden geminimaliseerd.

Het resultaat

De aanpak van Freestone Transact

  • Ruimtelijke stedenbouwkundige studie en berekening van het ontwikkelingspotentieel in volumes
  • Waardebepaling terrein en opstellen verkoopstrategie
  • Opmaak commerciële documenten en advertenties
  • Mailing naar uitgebreide doelgroep potentiële kopers
  • Analyse van de eerste en BAFO (Best and Final Offer) biedingen en onderhandeling bijhorende aspecten
  • Opmaken en afsluiten verkoopovereenkomst

Meer weten over verkoopbegeleiding?