Daarnaast was het de bedoeling de provincie te begeleiden bij het optimaliseren van haar vastgoedportefeuille en gebouwen/sites optimaler in te zetten of te valoriseren.

Antwerpen

Beschrijving van de diensten:

De Provincie Antwerpen zocht een deskundige voor de begeleiding van de Provincie bij het beoordelen van de voorstellen voor realisatie van een nieuw Provinciehuis, bji het voeren van onderhandelingen en bij het finaliseren van een overeenkomst.

Wat de optimalisatie van de portefeuille betreft, begeleidde Freestone de provincie gedurende het ganse proces, de methodiek, de te gebruiken tools,...

Het betrof een raamcontract waarbij de vastgoedexpertise van Freestone betrokken werd in verschillende afzonderlijke deelopdrachten.

PROJECTFICHE

  • Klant: Provincie Antwerpen
  • Projectomvang: Vastgoedadvies accommodaties

Meer weten over Accommodatiestudie?