Datafiche project

  • Klant: Brandweerzone Kempen
  • Opdracht: Quickscan van de brandweerkazernes in de zone Kempen
  • Omvang project: Quickscans, conditiemetingen, meerjarenonderhoudsplanning, TCO (Total Cost of Ownership)
  • Periode: januari 2020 - juni 2020
Brandweerzone kempen logo

De methodiek gehanteerd in deze QuickScans was gebaseerd op:

Zo werden 5 KPI’S of hoofdthema’s met telkens eigen sub-thema’s gedefinieerd en gescoord in een QuickScan-matrix in Excel:

De hoofdthema’s (en sub-thema’s) werden in een ‘QuickScan-matrix’ gescoord van 1 (ondermaats) tot 5 (heel goed), op basis van sitebezoeken en analyse van bestaande informatie (plannen, energieverbruiken, contracten, …). Aan de scores werd ook een kleurencode toegekend.

Zo kon er per kazerne een gebouwfiche worden opgemaakt dat alle elementen van de QuickScan kort en visueel weergeeft:

Brandweerzone Kempen Gebouwfiche
Voorbeeld gebouwfiche
BZ Kempen detailscore
Voorbeeld detailscore van een kazerne
BZ Kempen Circulatieschema

Per kazerne werden ook circulatieschema’s en interventieschema’s opgemaakt die zowel de in- en uitgaande circulatie van brandweerwagens en ambulances in en rond de gebouwen toont. Op deze schama’s werden ook het kantoordeelvan de kazerne (in het blauw) en het interventiedeel van de kazerne (in het rood) aangeduid – deze twee gebouwdelen hebben een andere typologie en andere noden en prioriteiten.

Naast de QuickScan werden ook een conditiemeting, meerjarenonderhoudsplanning en levensduurkosten-berekening (TCO) voor deze kazernes opgemaakt.

Tot slot werden overkoepelende syntheses per kazerne en een crossvergelijk tussen de kazernes onderling gemaakt.

Deze cross-vergelijking van de verschillende QuickScans maakt duidelijk wat de terugkerende aandachtspunten zijn over de kazernes heen:

BZ Kempen Quickscan

Deze synthesematrix geeft de vastgoedkwaliteit van de kazernes weer t.o.v. hun levensduurkosten (TCO):

BZ Kempen synthesematrix