Brecht

Hoe gingen we te werk?

Freestone werd ingeschakeld om de projectdefinitie bouw op te stellen voor de Gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem. Bij de opmaak van de projectdefinitie werd uitgebreid rekening gehouden met alle betrokken partijen. Zo werd er een workshop voor de leerlingen georganiseerd, was er een infomoment voor de ouders en gaven leerkrachten en andere schoolmedewerkers actief hun input. Iedereen kon en mocht meedromen over de nieuwe school.

PROJECTFICHE

  • Klant: Basisschool Brecht

Klaar voor de toekomst

Op basis van de projectdefinitie en het eisenprogramma kon de gemeente Brecht aan de slag binnen het vooropgestelde DBFM-traject. Nu waren ze immers in staat om architecten aan te schrijven voor de concrete realisatie van de bouwplannen.

Na oplevering van de initiële opdracht, besliste de gemeente Brecht om de nieuwe school alsnog op een andere locatie te bouwen. Omdat dit een aanpassing van de oorspronkelijke projectdefinitie vereist, werd opnieuw de expertise van Freestone ingeschakeld.

Rawpixel 463437 Unsplash

Meer weten over een projectdefinitie bouw?