Q8

Q8 bouwde in België een netwerk uit van 400 tankstations, ondermeer door overnames van BP en Aral. Vele worden gehuurd en vanzelfsprekend vertegenwoordigt dit een aanzienlijke kost. Freestone Transact voerde voor Q8 een project uit om een aantal van deze stations qua huurkost te benchmarken en om een stay-or-leave analyse uit te voeren.

De opdracht startte in 2015 en duurde zo'n 12 maanden. Aangezien er voor dit type vastgoed weinig klassieke marktdata voorhanden waren, werd een analyse doorgevoerd op basis van interne benchmarks, contractuele vervaldata, een profielanalyse van de eigenaars en van de lokale omstandigheden inzake concurrentie, bereikbaarheid enz. Op deze manier werd een scope afgebakend van 30 stations.

Freestone Transact bezocht elke locatie en had een gesprek met de eigenaars. De aandachtspunten van elk station werden aangekaart en het huurprijsniveau werd op tafel gelegd. Daarnaast werden de prioriteiten vastgelegd in functie van de vervaldata binnen elk contract.

 • Doorlichting van de contracten qua financiële voorwaarden en timing
 • Benchmarking
 • Analyse van het profiel van de eigenaar (particulier, professioneel)
 • Analyse van de intrinsieke kenmerken van het kantoor en omgeving
 • Scopeafbakening en prioritisering
 • Contactnames en negotiatieopbouw
 • Contractuele afwikkeling
 • Rapportering

PROJECTFICHE

 • Klant: Q8
 • Opdracht: optimalisatie handelshuurcontracten
 • Timing: 2015 - 2016
 • Locatie: België
 • Omvang: 30 contracten

Het resultaat

Een behaalde saving van ruim 10% binnen de behandelde contracten hetgeen resulteerde in een attractieve recurrente huurbesparing voor deze klant. Freestone handelde elk dossier integraal af en stond in voor de commerciële afhandeling inclusief het uitwerken van addenda of nieuwe huurcontracten.