Tui foto

Tui wenste de front offices in haar huurpatrimonium te benchmarken en waar nodig te huurkost te optimaliseren.

60 locaties werden in een eerste fase high level gebenchmarkt. Op basis van de actueel betaalde huurprijs en de timing in elke overeenkomst werd een actieplan opgesteld voor een 40-tal contracten.

Alle betrokken locaties werden vervolgens in detail gescreend vanuit een ruimtelijk, technisch, financieel en contractueel oogpunt.

 • Ruimtelijk-technisch werd het kantoor gedetailleerd benaderd. Hierbij werd nagekeken of de gehuurde oppervlakte optimaal wordt benut en correct vermeld is in het huurcontract. De oppervlakte wordt “gewogen” op basis van de eerste daglichtzone, verdieping, nuttige ruimte, hetgeen zijn reflectie heeft op de prijs. Eveneens werd nagegaan of eventuele technische gebreken van het pand dienen aangekaart bij de eigenaar.
 • Vanuit financieel oogpunt werd de gemiddelde markthuurprijs uit de regio vergeleken met de actuele betaalde huurprijzen. Teneinde dit accuraat uit te voeren beschikt Freestone over een ruime database met meer dan 4000 referentiepunten in gans België.
 • Contractueel ging Freestone tenslotte op basis van zijn analyse en benchmarking (“facts and figures”) het gesprek aan met de eigenaar om de actuele condities zo veel mogelijk aan te corrigeren in functie van de marktconforme toestand.
 • Doorlichting van de contracten qua financiële voorwaarden en timing
 • Benchmarking
 • Analyse van het profiel van de eigenaar (particulier, professioneel)
 • Analyse van de intrinsieke kenmerken van het kantoor en omgeving
 • Scopeafbakening en prioritisering
 • Contactnames en negotiatieopbouw
 • Contractuele afwikkeling
 • Rapportering

PROJECTFICHE

 • Klant: Tui
 • Opdracht: optimalisatie handelshuurcontracten
 • Timing: 2015
 • Locatie: België
 • Omvang: 40 contracten

Het resultaat

Een behaalde saving van zowat 10% binnen de behandelde contracten hetgeen resulteerde in een attractieve recurrente huurbesparing voor deze klant. Freestone handelde elk dossier integraal af en stond in voor de commerciële afhandeling inclusief het uitwerken van addenda of nieuwe huurcontracten.