De opdracht liep zo’n 18 maand en starttte medio 2014. Het betrof het gros van de Belgische en Luxemburgse vestigingen. In eerste instantie voerde Freestone een benchmarking uit van alle contracten en werd een scope bepaald voor verdere analyse. In functie van omzetcijfers en andere bedrijfsobjectieven deelde de klant samen met Freestone de scope op in waves voor verdere actie. Freestone beschikt voor deze benchmarking over een database met ruim 5.000 vergelijkingspunten.

PROJECTFICHE

 • Client: Veritas
 • Opdracht: Optimalisatie handelshuurcontracten
 • Timing: 2014 - 2016
 • Locatie: België, Luxemburg
 • Omvang: 70 contracten
Genk-Stadsplein

Vervolgens werd elke winkel grondig gescreend op locatieaspecten, intrinsieke kenmerken en gebreken, omgevingskenmerken etc. en bekeken samen met de contractelementen. Uiteraard werd rekening gehouden met de timing en contractuele vervaldata zodat dringende dossiers bovenaan de actielijst kwam.

Freestone nam vervolgens contact met de eigenaars en hernegotieerde de huurprijs op basis van onderbouwde argumenten. Gelijktijdig kwamen andere issues ter sprake zoals de noodzaak tot bepaalde herstellingen.

Het resultaat

De savings bedragen 10,5% binnen de behandelde contracten. Dankzij onze aanpak kon Veritas een mooie besparing voorleggen. Freestone stond in voor contactnames, negotiatieopbouw en contractuele opvolging. De klant werd maximaal ontzorgd en hakte uiteraard waar nodig de knopen door op voorstel van Freestone.

De aanpak van Freestone

 • Financiële doorlichting van de contracten en actuele voorwaarden
 • Analyse van de intrinsieke kenmerken van de panden en omgeving
 • Indeling in waves en opmaak actielijsten
 • Contactnames en negotiatieopbouw
 • Contractuele afwikkeling
 • Rapportering aan klant en follow up

Meer weten over optimalisatie van handelshuurcontracten?