Rond deze sites werd reeds een stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt met een privaat en publiek programmaluik. Een private partij werkte vrijblijvend een financieel voorstel en een plan van aanpak uit voor de ontwikkeling van deze sites.

Plons

De inrichtende machten en de scholen-patrimoniumeigenaars wensten zekerheid over de te verwachten verkoopsresultaten in 2012 met realisatie in 2017.​

De Stad Beringen wenste de projectgebieden via een gebiedsgerichte PPS (publiek-private samenwerking) geïntegreerd te ontwikkelen en hierbij een regie-rol op te nemen, met als basis het stedenbouwkundig plan.​

De Stad wenste de kosten voor de ontsluiting van de nieuwe scholencampus te recupereren via de meerwaardes bij de verkoop van het vastgoed in het centrum. Hierbij wenste ze te vermijden dat het centrum een jarenlange bouwwerf zou worden en dat de ontwikkelingen zouden leiden tot leegstand/stadskankers.​

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad Beringen
  • Projectomvang: Opmaak vastgoedstrategie voor drie scholensites en zwembadsite

De opdracht van Freestone omvatte volgende elementen:

  • Financieel en markttechnisch onderzoek vastgoedplan en aftoetsing qua haalbaarheid en wijze van implementatie. ​
  • Hierbij werd rekening gehouden met andere ontwikkelingen in de omgeving (onder meer op de oude mijnsite Be-Mine).​
  • Op basis hiervan werd een strategisch advies aan stadsbestuur en patrimoniumeigenaars geformuleerd dat leidde tot een haalbaar & uitvoerbaar project waarin alle partijen zich konden vinden.​
  • Strategisch advies rond de vermarktingswijze.​
  • Onderzoek van het vrijblijvend voorstel dat een consortium voor de ontwikkeling van de sites opmaakte.​

Meer weten over Accommodatiestudie?