Na behoefteanalyse van de toekomstige noden aan gebouwen en accommodaties van de verschillende beleidsdomeinen en gebruikers werden de gebouwen ruimtelijk, technisch en financieel geanalyseerd.

Een kloofanalyse gaf de gaps tussen beide weer. Vervolgens werden diverse scenario’s ter verbetering opgelijst en verder in detail uitgewerkt als volwaardige business cases.

Beringen

De diverse voorkeursscneario’s werden cijfermatig onderbouwd en voorgelegd aan de opdrachtgever.

Na validatie werd alles samengevat in een overzichtelijk vastgoedplan met acties op korte, middellange en lange termijn.

Als eindresultaat van deze opdracht werden geen theoretische modellen verwacht maar direct bruikbare en praktische voorstellen die rekening hielden met de randvoorwaarden en context waarbinnen de stad en OCMW Beringen opereren.

Freestone bracht met een “out of the box” mindset de juiste oplossingen aan. De doelstelling was om tot een rationalisatie/optimalisatie te komen van het gebouwenpatrimonium met een vastgoedplan dat als leidraad dient voor alle toekomstige ruimtenoden. Bovendien is een accommodatieplan een goede vertrekbasis voor het opzetten van een proactief vastgoedbeheer en -onderhoud.

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad en OCMW Beringen
  • Projectomvang: Opmaak vastgoedstrategie voor de gebouwen

Meer weten over Accommodatiestudie?