Sint-katelijne-waver

Een deel van de infrastructuur was verouderd en dringend toe aan renovatie. Ondertussen waren ook een aantal behoeften gewijzigd waardoor de huidige infrastructuur niet meer voldeed.

De gemeente en het Autonoom gemeentebedrijf wensten een visie op lange termijn te ontwikkelen inzake het voeren van een integraal accommodatiebeleid. Via dit accommodatiebeleid wou het gemeentebestuur komen tot een uitgebalanceerd aanbod in de gemeente, een definitie over het basisvoorzieningenniveau met aandacht voor alle kernen, het vergroten van het samenwerkend vermogen en tot slot duidelijkheid over multifunctionaliteit en clustervorming.

PROJECTFICHE

  • Klant: Sint-Katelijne-Waver
  • Projectomvang: Opmaak vastgoedstrategie

Om tot deze accommodatiestudie te komen wenste men een antwoord te krijgen op volgende vragen:

  • Wat is de status van het gemeentelijk patrimonium?
  • Wat is de behoefte aan maatschappelijke accommodaties binnen de gemeente tot het jaar 2025, in termen van capaciteit, functionaliteit, belevingswaarde, ligging/spreiding, gebruik en bezetting?
  • Hoe verhoudt het huidige aanbod zich tot de behoefte aan maatschappelijke accommodaties?
  • Welke ingrepen in het huidige aanbod zijn noodzakelijk en wat zijn hiervan de financiële consequenties op korte, middellange en lange termijn?
  • Wat is een optimale taakverdeling en het ideale organisatiemodel voor de diverse maatschappelijke partners en de gemeente Sint-Katelijne-Waver?
  • Welke ingrepen moeten doorvertaald worden in een ruimtelijk beleid?

Freestone faciliteerde niet enkel het antwoord op deze vragen maar zorgde ook voor een gedegen vastgoedstrategie die de gemeente Sint-Katelijne-Waver wapent voor de toekomst.

Meer weten over accommodatiestudie?