Zwembad

PROJECTFICHE

 • Klant: Stad Kortrijk
 • Projectomvang: Opmaak vastgoedsstrategie zwembaden Kortrijk

De Accommodatiestudie Zwembaden moest dus onder andere een antwoord bieden op de volgende vragen:

 • Hoe kon Kortrijk het tekort aan zwemwater opvangen?
 • Was er nood aan een nieuw (Olympisch?) zwembad?
 • Waren de huidige zwembaden nog houdbaar?
 • Hoe kon een ‘nieuw zwembad’ eruit zien?
 • Konden er naar een economisch meer realistische situatie toegewerkt worden?
 • Was het combineren met andere activiteiten, infrastructuur, … een mogelijkheid?
 • Was een samenwerking binnen een ruimer perspectief dan Kortrijk mogelijk?
 • ...

De Accommodatiestudie Zwembaden moest dus onder andere een antwoord bieden op de volgende vragen:

 • Hoe kon Kortrijk het tekort aan zwemwater opvangen?
 • Was er nood aan een nieuw (Olympisch?) zwembad?
 • Waren de huidige zwembaden nog houdbaar?
 • Hoe kon een ‘nieuw zwembad’ eruit zien?
 • Konden er naar een economisch meer realistische situatie toegewerkt worden?
 • Was het combineren met andere activiteiten, infrastructuur, … een mogelijkheid?
 • Was een samenwerking binnen een ruimer perspectief dan Kortrijk mogelijk?
 • ...

De algemene doelstellingen waren het verlagen van de kosten en het verhogen van de efficiëntie en het serviceniveau.

Het beantwoorden van de gestelde vragen bleek geen evidentie. Bovendien moest de accommodatiestudie zwembaden gebaseerd worden op objectieve gegevens. Daarnaast vormde ook de technische ondersteuning een meerwaarde in de opmaak van het dossier.

Het opzet van deze studie was drievoudig:

Meer weten over Accommodatiestudie?