Freestone gaat echter een stap verder. Zo adviseren we Adecco ook bij het nemen van acties in functie van deze kritieke termijnen of ‘due dates’. Freestone benchmarkt de huur en voert een quickscan-analyse telkens zich een opportuniteit aandient. Kortom: een mini stay-or-leave business case. Zo ondersteunen we Adecco bij het nemen van de juiste strategische beslissingen.

PROJECTFICHE

  • Klant: Adecco
  • Project: Lease Management
  • Timing: 2017 - 2019
  • Omvang: 88 panden
043 A2Pix

Mocht blijken dat het huidige pand de beste optie is, maar de huurprijs hoger uitvalt dan de lokale benchmark, neemt Freestone de volledige hernegotiatie voor haar rekening. Indien een meer geschikte locatie gevonden wordt, die nauwer aansluit bij de bedrijfsstrategie van Adecco, verzorgt Freestone de site selectie.

Totale ontzorging

Bij elke actie ligt de prioriteit van Freestone in de professionele ontzorging van de klant - en dit op een onafhankelijke manier. Freestone kan hiervoor terugvallen op een uitgebreide nationale marktkennis in combinatie met een eigen specifieke database van meer dan 6.500 referentiehuurprijzen van retailpanden.

Meer weten over het commercieel beheer van huurcontracten?