De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel deed beroep op Freestone Advisory voor de coördinatie van een bouw- en verhuisproject voor een kantooromgeving van 4.400 m².

Alles startte bij de definitie van de behoeften van GOB in overeenstemming met hun missie. De taak bestond uit de space planning en coördinatie van de verhuisbewegingen. Hierbij moest er op regelmatige tijdstippen gerapporteerd worden aan de opdrachtgever en een adequate communicatie naar de medewerkers en diensten van GOB opgezet worden.

PROJECTFICHE

  • Klant: GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
  • Timing: 2017
Gob

1. Opmaak plan van aanpak en space planning

Het programma van eisen actualiseert en verfijnt de ruimtevraag. Om tot dit beeld te komen worden interviews ingepland met sleutelfiguren binnen de desbetreffende departementen. Dankzij de rijke ervaring van Freestone, kan vervolgens een kritische analyse uitgevoerd worden die leidt tot een gefinaliseerd programma.

Vervolgens wordt een vlekkenplan (macro space plan) opgemaakt en een micro planning uitgewerkt.

2. Follow-up en uitvoering werken

Tijdens deze fase verzorgt Freestone de selectie van de beste aannemers voor het project. Hierbij worden lastenboeken nagekeken, vergelijkende tabellen opgesteld en analyseverslagen opgemaakt. Freestone levert ook advies en bijstand bij eventuele onderhandelingen in het kader van het aanstelling.

Het resultaat is een gemotiveerde vergelijkingsanalyse van de diverse offertes in functie van de bepalingen van het lastenboek.

Tijdens de bouwfase fungeert Freestone als vertegenwoordiger van de bouwheer. Tijdens bezoeken aan de bouwplaats wordt toezicht op de werken uitgeoefend, worden uitvoeringsdetails met de aannemers scherpgesteld, worden materialen en installaties aanvaard of geweigerd op basis van de technische documentatie, wordt er deelgenomen aan plaatsbeschrijvingen, testen en proefopstellingen, wordt de uitvoeringskalender nauwgezet opgevolgd en wordt geanticipeerd op mogelijke bottlenecks. Freestone heeft de kennis in huis om elk van deze taken op professionele manier te begeleiden.

3. Project-coördinatie en rapportering

Uiteraard verzorgt Freestone ook het algemeen beheer van het project met controle van projectparameters zoals budget, timing, kwaliteit en resources. Hierbij worden ook de diverse stakeholders geïnformeerd en geconsulteerd.

Meer weten omtrent de coördinatie van bouw- en verhuisprojecten?