Kortrijk

Al gauw zagen ze in niet over de gewenste expertise te beschikken om een duidelijke strategie te kunnen uitwerken waarop toekomstige vastgoedbeslissingen gebaseerd konden worden. Ze waren dus op zoek naar een methodiek en de tools voor een actief vastgoedbeleid.

PROJECTFICHE

  • Klant: Stad Kortrijk
  • Projectomvang: Bijstand opmaak vastgoedstrategie voor de stad Kortrijk

Freestone stond de projectgroep bij met:

  • Kennisoverdracht methodiek: inventarisatie (wat en hoe ?), clustering, nodenanalyse, kloofanalyse, scenario-opmaak, scenario-evaluatie, strategsich plan.
  • Praktisch advies over te nemen stappen, te onwikkelen KPI’s en tools.
  • Uitwerking bepaalde aspecten, methodes, tools.
  • Algemene projectaansturing tijdens de opmaak van de vastgoedstrategie om op die wijze het proces te faciliteren, terug te koppelen, af te toetsen en te valideren.
  • Specifieke aandacht werd besteed aan de financiële onderbouw van de scenario’s aan de hand van NPV-analyses, ruimtelijke analyse en optimalisaties.

Meer weten over Accommodatiestudie?