Manpower

Ook het kantorennetwerk en de daaraangekoppelde kostprijs wensten zij bijgevolg onder de loep te laten nemen. Een benchmarking van de huidige huurprijzen tegenover de lokale marktprijzen geeft al een eerste indruk van waar men 'eerder duur gehuisvest is'. Een SWOT analyse van elk pand zorgt voor een inzicht in de performantie op diverse vlakken: ruimtelijk, technisch, financieel en juridisch-contractueel (timing vervaldata) performantie.

De aanpak van Freestone

 • benchmarking van de huidige huurprijzen
 • opmaken van een marktanalyse met concrete data over de lokale marktsituatie (leegstand, huurprijsniveau, ...)
 • SWOT-analyse van de panden (ruimtelijk, technisch, financieel, juridisch/timing)
 • evaluatie alternatieven (stay or leave)
 • bekijken van de mogelijkheden met de huidige eigenaar
 • eventuele site selectie nieuwe locatie
 • huurnegotiatie
 • opmaak van een nieuwe huurovereenkomst

PROJECTFICHE

 • Klant: Manpower
 • Opdracht: benchmarking, SWOT analyse en huurnegotiatie retailpanden
 • Timing: 2015
 • Locatie: nationaal
 • Omvang: 50-tal panden

Meer weten over hoe wij ook jouw huurcontract kunnen negotiëren?