Fluvius

Het ‘Futureproof’ renovatieproject op de Fluvius-site te Mechelen is in vele opzichten vernieuwend. Zo neemt duurzaamheid een prominente plaats in bij de keuze van het ontwerp en de gebruikte materialen. Er werd voor geopteerd om het bestaande gebouw te behouden maar futureproof te maken qua brandveiligheid, integrale toegankelijkheid en energieverbruik. De sterke cijfers voor E- en K-peil, resp. 53 en 40, werden bekomen door maximaal te isoleren in combinatie met de vernieuwing van alle technische installaties. Energie wordt voorlopig opgewekt via zonnepanelen, aangevuld met elektriciteit via de stroomkabel. Het project voorziet wel de mogelijkheid om in een later stadium over te schakelen op energieopslag via batterijen. Op die manier ligt een toekomstige overgang ‘off-grid’ binnen handbereik.

PROJECTFICHE

  • Klant: Fluvius

Het energieverbruik zelf wordt sterk gereduceerd door o.a. de installatie van zonwering en de bouw van een dubbele, actieve gevel rond de bestaande constructie. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van energie-arme motoren, pompen en LED-verlichting en beschikt het gebouw over een performant gebouwbeheersysteem.

Tot slot houdt het project ook rekening met de onmiddellijke omgeving. De nieuwe woningen die in de buurt van de site aan de Dijle gebouwd worden, zullen immers gedeeltelijk aangesloten worden op het bodemgekoppeld warmtepompsysteem van Campus Mechelen. Bovendien zal een gedeelte van de Fluvius-site opgesteld worden als ontmoetingscentrum voor de buurtbewoners.

Ben je benieuwd hoe Freestone ook jou kan bijstaan?