Het provinciebestuur wenste een beter beeld van de algemene conditie (bouwkundige toestand, technische installaties, energetisch,…) van de gebouwen en wenste dit beter in kaart te brengen met het oog op belangrijke, op stapel staande evoluties.

Limburg

Sommige gebouwen werden mogelijk niet optimaal benut (te lage bezetting, hoge energiekosten, hoge onderhoudsfactuur …), sommige waren aan grondige renovatie of zelfs vervanging toe. Waarschijnlijk dienden gebouwen verlaten te worden (verkoop, verhuring…) of moesten sterke verhuisbewegingen ingezet worden als gevolg van het afstoten van bepaalde provinciale taken.

Het provinciebestuur wenste een goed en realistisch beeld te verkrijgen van het te voeren onderhoud aan gebouwen, dit in het kader van een grondige optimalisatie. De provincie Limburg beschikt over een divers en uitgebreid patrimonium: 119 gebouwen (262.529m²) op 26 sites, bestaande uit kantoorgebouwen, scholen, musea, terreinen enzovoort….

PROJECTFICHE

  • Klant: Provincie Limburg
  • Periode: 2016
  • Projectomvang: Accomodatiestudie gebouwen

Freestone werkte een gedetailleerde vastgoedstrategie uit met volgende doelstellingen:

  • Analyse van het bestaande patrimonium : quick scan van parameters zoals vastgoedkwaliteit van de gebouwen, duurzaamheid, conditiestaat en wettelijke conformiteit,…
  • Onderzoek en aanbevelingen mogelijke inbreiding van het vastgoed, gelet op de sterke wijziging in het bestuurlijk landschap (bevoegdheidsbeperkingen, verminderde inkomsten…)
  • Ontwikkeling van een gedragen vastgoedstrategie van ‘AS IS’ naar ‘TO BE’. Oplijsting van de huidige en toekomstige behoeften (op strategisch, tactisch en operationeel niveau), ontwikkelen van mogelijke scenario’s (bv renovatie, afbraak, nieuwbouw, herbestemming, samenwerking…).
  • Opmaak van een operationeel actieplan, ter uitvoering van (delen van de) vastgoedstrategie)

Meer weten over Accomodatiestudie?